Formål

Vår båtforening

 

Kort fortalt om Skjebergkilen Marina Båtforening

 

Skjebergkilens Marina Båtforening er en aktiv båtforening med mange jern i ilden.

 

Båtforeningens formål er å ivareta medlemmenes interesser og legge til rette for maritime kurs og aktiviteter innen foreningen.

 

Foreningen har for tiden 140 medlemmer og arrangerer medlemsmøter. På disse møtene tar vi opp aktuelle saker som kan både våre til nytte og hygge for våre medlemmer.

 

Foredragsholdere av forskjellige kategorier blir også invitert på medlemsmøtene våre, og gir oss innføring i for eksempel stell av båt, turforslag, eller andre foredrag om aktuelle temaer for oss båtfolk.

 

Det blir også gitt ut en ”Aktivitetskalender” hvor styret orienterer om hva som skjer og kommer til å skje i foreningen de nærmeste månedene fremover.

 

Kursvirksomhet for medlemmene våre drives i klubbens regi, både VHF-kurs, Båtførerprøven og med avsluttende eksamen.

 

I forbindelse med butikken og verkstedet er det bygget ett vakttårn på marinaen, som benyttes i forbindelse med vaktordningen i havna. Denne foregår hele båtsesongen og gjennomføres av alle som har båtplass ved marinaanlegget.

 

I tilknytning til vakttårnet finnes også ett rom som Båtforeningen benytter. Der er det kjøkken og en sal med plass til ca. 40 mennesker hvor vi blant annet avholder våre medlemsmøter.

 

Av aktiviteter som vi ellers driver med kan nevnes: felles utflukter i skjærgården, torskeaften i verkstedet på marinaen, julebord og andre sosiale aktiviteter og sammenkomster.

 

Båtforeningen`s styre har laget og utgitt et hefte om uthavner i Hvaler-skjærgården, som selges ved kontakt med styret. Støtt vår båtforening og kjøp deg en ”Hvalerguide” som vil gi deg verdifull informasjon om en mengde fine havneplasser i vårt nærdistrikt.

 

Båtforeningen har også vimpler til salgs i bensinstasjonen på marinaen. Med vimpler på båtene blir det mye lettere å finne hverandre som medlemmer på sjøen. Vimplene koster 100 kroner.